ΠΛΟΗΓΗΣΗ: Το Κέντρο μας

Γιατί να επιλέξετε το δικό μας Κέντρο Ξένων Γλωσσών για την ξενόγλωσση μόρφωση του παιδιού σας ή για τη δική σας μόρφωση μαθαίνοντας μια ξένη γλώσσα;

Υπάρχουν φροντιστήρια ξένων γλωσσών και φροντιστήρια ξένων γλωσσών. Η πλειοψηφία των φροντιστήριων λειτουργούν με καθηγητές και καθηγήτριες που πήραν την επάρκεια και την άδεια διδασκαλίας με το χαμηλότερο απαιτούμενο πτυχίο (τύπου Proficiency για τις διάφορες γλώσσες), το οποίο απλώς δίνει το δικαίωμα να διδάσκουν, άσχετα το πραγματικό επίπεδο των γνώσεών τους και άσχετα την ικανότητά τους ως καθηγητών και καθηγήτριων. Όσον αφορά στο ποιος διδάσκει τους μαθητές, στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών ΠΟΡΤΑΡΙΝΟΥ είμαστε σαφώς πιο επιλεκτικοί:

Όλοι οι καθηγητές μας έχουν είτε:

 πολύχρονη πείρα ως καθηγητής-φυσικός ομιλητής της διδασκόμενης γλώσσας, ή

 πτυχίο από ξένο πανεπιστήμιο στη χώρα όπου μιλίεται η εν λόγω γλώσσα, συνδυαζόμενη με πολύχρονη πείρα στη διδασκαλία, ή

 πτυχίο επιπέδου Proficiency και πείρα περισσότερη από μια δεκαετία στη διδασκαλία της γλώσσας.

Ουσιαστικά, στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών ΠΟΡΤΑΡΙΝΟΥ, η έκφραση-κλειδί είναι ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑ με καθηγητές και καθηγήτριες που ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΞΕΡΟΥΝ όχι μόνο τη γλώσσα αλλά KAI πώς να τη διδάσκουν.
Συνεπώς, δεν διδάσκει σε μας προσωπικό που μόλις πήρε το απαιτούμενο πτυχίο για τη διδασκαλία της γλώσσας και που δεν έχει την πείρα που απαιτεί η αποτελεσματική και επιτυχημένη διδασκαλία.

Η μακρόχρονη και πολύπλευρή μας πείρα οδηγεί σε κάτι παραπάνω από την επιτυχία των μαθητών μας: δεν θα πάρουν μόνο ένα πτυχίο, αλλά θα ξέρουν πραγματικά την ξένη γλώσσα για μελλοντική τους χρήση. Υπάρχει αισθητή διαφορά!

Δοκιμάστε την ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ πείρα
στην ξενόγλωσση εκπαίδευση!

Σχεδιασμός και δημιουργία ιστοσελίδας: Bryan Hollamby